Expo Handmade in Brugge makers Femke Den Hollander

Handmade in Brugge - Stad van inspirerende makers

HANDMADE IN BRUGGE zet Brugge op de kaart als stad waar het ambachtelijke maken een toekomst krijgt. Het bouwt aan een sterke community van makers met extra focus op jong en startend talent, en draagt zo bij tot een creatief en gunstig klimaat voor ambachtelijke ondernemers in de stad.

Handmade in Brugge inspireert en stimuleert innovatie door Brugse makers aan te zetten tot co-creatie en door het verbinden van ambachten met nieuwe technologieën. Het speelt in op maatschappelijke uitdagingen en thema’s als duurzaamheid en circulaire economie, en maakt zo cross-overs met economie, industrie, wetenschap, erfgoed, toerisme, onderwijs, …

Handmade in Brugge maakt stad met De Republiek i.s.m. Stad Brugge. Samen met TURBO versterkt Handmade in Brugge het ondernemerschap in de stad door makers, jonge creatieve ondernemers en start-ups de nodige ondersteuning en kansen te bieden.

Made byBits of Love