De MakersMatch

Handmade in Brugge zette in 2015 DE MAKERSMATCH op rond de centrale vraag: wat kunnen ambachtelijke makers betekenen voor de maakindustrie en omgekeerd? DE MAKERSMATCH ging op zoek naar vijf zinvolle matches tussen ambachtelijke makers, maakbedrijven en ontwerpers uit de regio Brugge. De vijf matches doorliepen een traject dat een klein jaar in beslag nam. Tijdens dit traject leerden ze elkaar en elkaars praktijk beter kennen, tastten ze de samenwerkingsmogelijkheden af, om erna samen tot de ontwikkeling van een nieuw prototype te komen.


DE MAKERSMATCH wil vooral werken aan vernieuwing en nieuwe toepassingsmogelijkheden opsporen door oude ambachtelijke technieken te koppelen aan nieuwe technologieën uit de maakindustrie.

De publicatie met de resultaten van De MakersMatch is gratis te verkrijgen bij Handmade in Brugge, St-Jakobsstraat 36, Brugge.
Je kan de folder ook online inkijken.// PROCES

+ Matching
DE MAKERSMATCH ging van start met een open oproep naar makers en maakbedrijven. Daarop volgde een inspiratieavond met toelichting en inspirerende cases. Wie overtuigd was, kon instappen in DE MAKERSMATCH en deelnemen aan de matchingsworkshop onder leiding van Flanders Inshape. Aan de hand van Lego® Serious Play® onderzochten een 15-tal makers, ontwerpers en maakbedrijven hun eigen sterktes en werden opportuniteiten opgespoord. Lego® Serious Play® is een speciaal ontworpen legopakket en visualisatietechniek die processen inzichtelijk maakt. Tijdens de matchingsworkshop werden een aantal mogelijke samenwerkingen duidelijk die verder onderzocht werden in de deepdives onder begeleiding van Handmade in Brugge en Flanders Inshape. Makers, ontwerpers en bedrijven gingen bij elkaar op bezoek om inzicht te krijgen in de werkmethodes en technische mogelijkheden. Deze bezoeken resulteerden in vijf matches die, waar nodig, werden aangevuld met een extra ambachtelijke maker of ontwerper.

+ Productontwikkeling
De vijf matches tekenden per match een ontwerp voor een nieuw product uit dat werd afgetoetst tijdens een eerste coachingsmoment. Het Innovatiecentrum West-Vlaanderen werd als externe expert betrokken. Vragen als "Waar sta je? Waar loop je vast? Wat kan nog verbeterd worden?" kwamen aan bod. Er werd ook dieper ingegaan op de problematiek van intellectueel eigendom (IP), auteursrecht en patenten. In de daaropvolgende fase werkten de vijf matches verder aan de ontwikkeling van hun prototypes die tijdens een tweede coachingsmoment aan de groep werden voorgesteld. Na nog een laatste feedback werden de prototypes definitief op punt gesteld in de aanloop naar het presentatiemoment, een jaar na de lancering van De Makersmatch.
De verschillende matches kenden verschillende snelheden. Sommige producten zijn klaar om in de markt gezet te worden, andere zijn nog in progress.

 

DE MAKERSMATCH werd geïnitieerd door Handmade in Brugge en opgezet in samenwerking met Flanders Inshape, UNIZO en VOKA,
met steun van RESOC Noord-West-Vlaanderen en Dienst Werk en Economie Stad Brugge.